js9905com金沙网站-vns59859威尼斯城官网

下载文件详细资料
  文件名称: 电抗器
  企业名称: 北京同德创业科技有限企业
  下载次数: 47
  文件详细说明:
 

电抗器 进线电抗器 出线电抗器 型号:DTR119-417

一、用途  
进线电抗器(亦称输入电抗器、换相电抗器),用于电网进线侧或变频器、调速器电源侧,主要作用是用以限制变流器换相时电网侧的压降,以及晶闸管导通时电流上升率di/dt和电压上升率du/dt,对并联变流器解耦,改善电源电压的波形,目前国内外许多企业大量应用的变频器、直流调速器、软启动器,也应当配置进线电抗器。  
二、使用条件  
1、海拔高度不超过1000米;  
2、空气温度不超过40℃;  
3、环境湿度:(25℃时)90%;  
4、安装场所或运输途中无严重震动和颠簸。  
5、安装场所无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性沉淀、灰尘污垢及其他爆炸性和腐蚀性介质;  
6、电源电压波形为实际正弦波,三相电源近似对称。 

DTR119-401 
DTR119-402 
DTR119-403 
DTR119-404 
DTR119-405 
DTR119-406 
DTR119-407 
DTR119-408 
DTR119-409 
DTR119-410 
DTR119-411 
DTR119-412 
DTR119-413 
DTR119-414 
DTR119-415 
DTR119-416 
DTR119-417 
DTR119-418 
DTR119-419 
DTR119-420 
DTR119-421 
DTR119-422 
DTR119-423 
DTR119-424 
DTR119-425 
DTR119-426 
DTR119-427 
DTR119-428 
DTR119-429 
DTR119-430 
DTR119-431 
DTR119-432 
DTR119-433 
DTR119-434 
DTR119-435 
DTR119-436 
DTR119-437 
DTR119-438 
DTR119-439 
DTR119-440 
DTR119-441 
DTR119-442 
DTR119-443 
DTR119-444 
DTR119-445 
DTR119-446 
DTR119-447 
DTR119-448 
DTR119-449 
DTR119-450 
DTR119-451 
DTR119-452 
DTR119-453 
DTR119-454 
DTR119-455 
DTR119-456 
DTR119-457 
DTR119-458 
DTR119-459 
DTR119-460 
DTR119-461 
DTR119-462 
DTR119-463 
DTR119-464 
DTR119-465 
DTR119-466 
DTR119-467 
DTR119-468 
DTR119-469 
DTR119-470 
DTR119-471 
DTR119-472 
DTR119-473 
DTR119-474 
DTR119-475 
DTR119-476 
DTR119-477 
DTR119-478 
DTR119-479 
DTR119-480 
DTR119-481 
DTR119-482 
DTR119-483 
DTR119-484 
DTR119-485 
DTR119-486 
DTR119-487 
DTR119-488 
DTR119-499 
DTR119-500 
DTR119-501 
DTR119-502 
DTR119-503 
DTR119-504 
DTR119-505 
DTR119-506 
DTR119-507 
DTR119-508 
DTR119-509 
DTR119-510 
DTR119-511 
DTR119-512 
DTR119-513 
DTR119-514 
DTR119-515 
DTR119-516 
DTR119-517 
DTR119-518 
DTR119-519 
DTR119-520 
DTR119-521 
DTR119-522 
DTR119-523 
DTR119-524 
DTR119-525 
DTR119-526 
DTR119-527 
DTR119-528 
DTR119-529 
DTR119-530 
DTR119-531 
DTR119-532 
DTR119-533 
DTR119-534 
DTR119-535 
DTR119-536 
DTR119-537 
DTR119-538 
DTR119-539 
DTR119-540 
DTR119-541 
DTR119-542 
DTR119-543 
DTR119-544 
DTR119-545 
DTR119-546 
DTR119-547 
DTR119-548 
DTR119-549 
DTR119-550 
DTR119-551 
DTR119-552 
DTR119-553 
DTR119-554 
DTR119-555 
DTR119-556 
DTR119-557 
DTR119-558 
DTR119-559 
DTR119-560 
DTR119-561 
DTR119-562 
DTR119-563 
DTR119-564 
DTR119-565 
DTR119-566 
DTR119-567 
DTR119-568 
DTR119-569 
DTR119-570 
DTR119-571 
DTR119-572 
DTR119-573 
DTR119-574 
DTR119-575 
DTR119-576 
DTR119-577 
DTR119-578 
DTR119-579 
DTR119-580 
DTR119-581 
DTR119-582 
DTR119-583 
DTR119-584 
DTR119-585 
DTR119-586 
DTR119-587 
DTR119-588 
DTR119-589 
DTR119-590 
DTR119-591 
DTR119-592 
DTR119-593 
DTR119-594 
DTR119-595 
DTR119-596 
DTR119-597 
DTR119-598 
DTR119-599 
DTR119-600 
DTR119-601 
DTR119-602 
DTR119-603 
DTR119-604 
DTR119-605 
DTR119-606 
DTR119-607 
DTR119-608 
DTR119-609 
DTR119-610 
DTR119-611 
DTR119-612 
DTR119-613 
DTR119-614 
DTR119-615 
DTR119-616 
DTR119-617 
DTR119-618 
DTR119-619 
DTR119-620 
DTR119-621 
DTR119-622 
DTR119-623 
DTR119-624 
DTR119-625 
DTR119-626 
DTR119-627 
DTR119-628 
DTR119-629 
DTR119-630 
DTR220-001  
DTR220-002 
DTR220-003 
DTR220-004 
DTR220-005 
DTR220-006 
DTR220-007 
DTR220-008 
DTR220-009 
DTR220-010 
DTR220-011 
DTR220-012 
DTR220-013 
DTR220-014 
DTR220-015 
DTR220-016 
DTR220-017 
DTR220-018 
DTR220-019 
DTR220-020 
DTR220-021 
DTR220-022 
DTR220-023 
DTR220-024 
DTR220-025 
DTR220-026 
DTR220-027 
DTR220-028 
DTR220-029 
DTR220-030 
DTR220-031 
DTR220-032 
DTR220-033 
DTR220-034 
DTR220-035 
DTR220-036 
DTR220-037 
DTR220-038 
DTR220-039 
DTR220-040 
DTR220-041 
DTR220-042 
DTR220-043 
DTR220-044 
DTR220-045 
DTR220-046 
DTR220-047 
DTR220-048 
DTR220-049 
DTR220-050 
DTR220-051 
DTR220-052 
DTR220-053 
DTR220-054 
DTR220-055 
DTR220-056 
DTR220-057 
DTR220-058 
DTR220-059 
DTR220-060 
DTR220-061 
DTR220-062 
DTR220-063 
DTR220-064 
DTR220-065 
DTR220-066 
DTR220-067 
DTR220-068 
DTR220-069 
DTR220-070 
DTR220-071 
DTR220-072 
DTR220-073 
DTR220-074 
DTR220-075 
DTR220-076 
DTR220-077 
DTR220-078 
DTR220-079 
DTR220-080 
DTR220-081 
DTR220-082 
DTR220-083 
DTR220-084 
DTR220-085 
DTR220-086 
DTR220-087 
DTR220-088 
DTR220-089 
DTR220-090 
DTR220-091 
DTR220-092 
DTR220-093 
DTR220-094 
DTR220-095 
DTR220-096 
DTR220-097 
DTR220-098 
DTR220-099 
DTR220-100 
DTR220-101 
DTR220-102 
DTR220-103 
DTR220-104 
DTR220-105 
DTR220-106 
DTR220-107 
DTR220-108 
DTR220-109 
DTR220-110 
DTR220-111 
DTR220-112 
DTR220-113 
DTR220-114 
DTR220-115 
DTR220-116 
DTR220-117 
DTR220-118 
DTR220-119 
DTR220-120 
DTR220-121 
DTR220-122 
DTR220-123 
DTR220-124 
DTR220-125 
DTR220-126 
DTR220-127 
DTR220-128 
DTR220-129 
DTR220-130 
DTR220-131 
DTR220-132 
DTR220-133 
DTR220-134 
DTR220-135 
DTR220-136 
DTR220-137 
DTR220-138 
DTR220-139 
DTR220-140 
DTR220-141 
DTR220-142 
DTR220-143 
  
DTR220-B01 
DTR220-B02 
DTR220-B03 
DTR220-B04 
DTR220-B05 
DTR220-B06 
DTR220-B07 
DTR220-B08 
DTR220-21F 
DTR220-22F 
DTR220-23F 
DTR220-24F 
DTR220-25F 
DTR220-26F 
DTR220-27F 
DTR220-28F 
DTR220-29F 
DTR220-30F 
DTR220-31F 
DTR220-32F 
DTR220-Y01 
DTR220-Y02 
DTR220-Y03 
DTR220-Y04 
DTR220-Y05 
DTR220-Y06 
DTR220-Y07 
DTR220-Y08 
DTR220-Y09 
DTR220-Y10 
DTR220-Y11 
DTR220-Y12 
DTR220-Y13 
DTR220-Y14 
DTR220-Y15 
DTR220-Y16 
DTR220-Y17 
DTR220-Y18 
DTR220-Y19 
DTR220-Y20 
DTR220-Y21 
DTR220-Y22 
DTR220-Y23 
DTR220-Y24 
DTR220-Y25 
DTR220-Y26 
DTR220-Y27 
DTR220-Y28 
DTR220-Y29 
DTR220-Y30 
DTR220-Y31 
DTR220-Y32 
DTR220-Y33 
DTR220-Y34 
DTR220-Y35 
DTR220-Y36 
DTR123-001 
DTR123-002 
DTR123-003 
DTR123-004 
DTR123-005 
DTR123-006 
DTR123-007 
DTR123-008 
DTR123-009 
DTR123-010 
DTR123-011 
DTR123-012 
DTR123-013 
DTR123-014 
DTR123-015 
DTR123-016 
DTR123-017 
DTR123-018 
DTR123-019 
DTR123-020 
DTR123-021 
DTR123-022 
DTR123-023 
DTR123-024 
DTR123-025 
DTR123-026 
DTR123-027 
DTR123-028 
DTR123-029 
DTR123-030 
DTR123-031 
DTR123-032 
DTR123-033 
DTR123-034 
DTR123-035 
DTR123-036 
DTR123-037 
DTR123-038 
DTR123-039 
DTR123-040 
DTR123-041 
DTR123-042 
DTR123-043 
DTR123-044 
DTR123-045 
DTR123-046 
DTR123-047 
DTR123-048 
DTR123-049 
DTR123-050 
DTR123-051 
DTR123-052 
DTR123-053 
DTR123-054 
DTR123-055 
DTR123-056 
DTR123-057 
DTR123-058 
DTR123-059 
DTR123-060 
DTR123-061 
DTR123-062 
DTR123-063 
DTR123-064 
DTR123-065

文件下载(右键文件另存为)

js9905com金沙网站|vns59859威尼斯城官网

XML 地图 | Sitemap 地图